choroby neurologiczne

Choroby neurologiczne – dotyczą ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego: mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i obwodowych, autonomicznego układu nerwowego, korzeni nerwowych i mięśni. Istnieje ponad 600 chorób neurologicznych, wśród których znajduje się m.in. choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, padaczka, udar, uraz mózgu lub rdzenia kręgowego. Rokowanie może się znacznie różnić w zależności od konkretnej choroby, ale często szybka diagnoza może być niezbędna do poprawy stanu zdrowia.


Poznaj naszych specjalistów