zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości – jest to grupa stanów psychicznych, które warunkują, że zachowanie, myśli i emocje, które składają się na sposób bycia danej osoby, z czasem prezentują duże odchylenia w odniesieniu do wzorców osobowości uważanych za „zdrowe”. Wśród najczęstszych zaburzeń tego typu wymienia się: osobowość aspołeczną, histrioniczną, unikającą, narcystyczną, schizoidalną, typu borderline, zależną oraz paranoidalne, schizotypowe, schizoidalne lub obsesyjno-kompulsywne zaburzenie osobowości.


Poznaj naszych specjalistów