hipercholesterolemia

Hipercholesterolemia – nadmierny poziom cholesterolu we krwi. Powszechna przypadłość, której częstotliwość występowania wzrasta wraz z wiekiem. Wyróżnia się dwa rodzaje tego zaburzenia lipidowego: hipercholesterolemię pierwotną mono- i wielogenowa, na którą wpływają czynniki środowiskowe i podłoże genetyczne, oraz hipercholesterolemię wtórną, do której dochodzi w wyniku przebiegu innych schorzeń, np. niewydolności nerek, niedoczynności tarczycy, anoreksji, zespołu Cushinga. Hipercholesterolemia zazwyczaj długo nie daje wyraźnych objawów i ujawnia się, gdy pojawiają się zaburzenia sercowo-naczyniowe, będące jej konsekwencją. 

Poznaj naszych specjalistów