zator tętniczy

Zator tętniczy – nagłe, częściowe lub całkowite zatkanie światła tętnicy przez czop zatorowy (najczęściej skrzeplinę). W konsekwencji dochodzi do zmniejszenia napływu krwi tętniczej do danej części ciała, co skutkuje jej niedotlenieniem i jest stanem zagrażającym życiu. Skrzepliny mogą powstawać na skutek chorób serca (zaburzenia rytmu, zawał), a także urazów, odmrożeń, zatruć chemicznych, obecności tętniaka rozwarstwiającego aorty. Główne objawy wskazujące na wystąpienie zatoru tętniczego to: migotanie przedsionków, ból, obniżona temperatura ciała, osłabienie i niedowład mięśni. Wśród objawów zatoru tętnicy płucnej wyróżnia się: uczucie lęku, nagły i silny ból w klatce piersiowej, suchy kaszel, duszności, przyspieszenie oddechu oraz tachykardię. 

Poznaj naszych specjalistów