zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) – jest to zaburzenie neurorozwojowe, które wpływa na zachowanie i zaczyna się w dzieciństwie. Charakteryzuje się trudnościami w skupieniu uwagi, nadaktywnością i impulsywnością. Kiedy tego typu zachowanie jest uporczywe, częstsze i intensywniejsze niż zwykle u dzieci w danym wieku, wpływa na wyniki w nauce i relacje w różnych dziedzinach życia. Dzieci dotknięte ADHD cierpią również na inne problemy np. depresję, lęk i zaburzenia uczenia się. Prawidłowa diagnoza pozwala dobrać najlepszą metodę leczenia.


Poznaj naszych specjalistów