zaburzenia zachowania

Zaburzenia zachowania (CD) – zespół problemów emocjonalnych, dotykający dzieci i młodzież. Zaburzenia zachowania diagnozuje się, gdy charakterystyczne dla tej dolegliwości objawy wielokrotnie się powtarzają i przynajmniej trzy z nich wystąpiły w ciągu ostatniego roku. Do najczęstszych zachowań związanych z CD zalicza się m.in.: wybuchy złości, lekceważenie norm i mienia, kłótnie z dorosłymi, nadmierną wrażliwość na krytykę, notoryczne kłamstwa, bójki, zastraszanie, znęcanie się nad innymi osobami i zwierzętami. 

Poznaj naszych specjalistów