zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia psychotyczne – są to poważne zaburzenia psychiczne, które charakteryzują się globalną zmianą osobowości. To ona powoduje, że ludzie mają nienormalne, zniekształcone wyobrażenia i postrzeganie rzeczywistości. Dwa główne objawy, które występują u pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi to złudzenia i halucynacje. Najczęstsze choroby diagnozowane w tym obszarze to schizofrenia, zaburzenia urojeniowe oraz krótkotrwałe zaburzenia psychotyczne. Leczenie zależy od przyczyny psychozy i obejmuje głównie psychoterapię.


Poznaj naszych specjalistów