zaburzenia nastroju

Zaburzenia nastroju – to zaburzenia emocjonalne zdrowia psychicznego, które składają się z przedłużających się okresów nadmiernego smutku (depresja), nadmiernego podniecenia lub euforii (manii), lub obu. Zaburzenia nastroju mogą wystąpić zarówno u dorosłych, jak i u dzieci i młodzieży. Diagnozuje się je, gdy smutek lub euforia są bardzo intensywne i uporczywe, towarzyszą im różne inne objawy zaburzeń nastroju i znacznie upośledzają zdolność codziennego funkcjonowania. Konieczna jest wówczas konsultacja z psychiatrą.


Poznaj naszych specjalistów