zaburzenia lipidowe

Zaburzenia lipidowe (dyslipidemia) – zaburzenia stężenia lipidów we krwi. Mają bezpośredni wpływ na wzrost czynnika zachorowalności na choroby naczyniowo-sercowe, zwłaszcza na chorobę wieńcową i udary mózgu. Dyslipidemia dzieli się na trzy rodzaje – cholesterolemię, hipertriglicerydemię i hiperlipidemię mieszaną. Zaburzenia lipidowe mogą rozwijać się na skutek niezdrowego trybu życia (szczególnie w wyniku niewłaściwej diety, bogatej w tłuszcze zwierzęce), wraz z innymi chorobami lub w trakcie ciąży. 

Poznaj naszych specjalistów