zaburzenia emocjonalne

Zaburzenia emocjonalne – zespół nieprawidłowych reakcji emocjonalnych na bodźce zewnętrzne (stres, traumatyczne wydarzenia), najczęściej mają charakter nerwicowy. Przyczyny zaburzeń emocjonalnych mogą być różne – od czynników biologicznych, po nadużywanie substancji psychoaktywnych. Leczenie zaburzeń emocjonalnych polega na zastosowaniu psychoterapii, często w towarzystwie środków farmakologicznych. 

Poznaj naszych specjalistów