PTSD

PTSD – czyli zespół stresu pourazowego to kompleks objawów, które pojawiają się u osoby po traumatycznym lub katastroficznym zdarzeniu i odnoszą się do niemożności przezwyciężenia nieprzyjemnego doświadczenia. Objawy te prowadzą do tak wielkiej zmiany w życiu fizycznym, że pacjent nie może prowadzić normalnego życia. Odczuwanie stresu to normalny proces u osób, które przeszły lub były świadkami traumatycznego zdarzenia, ale jeśli utrzymuje się dłużej niż miesiąc i wyraźnie się potęguje, staje się zespołem stresu pourazowego, który trzeba leczyć.


Poznaj naszych specjalistów