powikłania cukrzycy

Powikłania cukrzycy – dzielą się na wczesne (ostre) i późne (przewlekłe). Ostre powikłania cukrzycy, to m.in.: kwasica ketonowa (śpiączka cukrzycowa), kwasica mleczanowa, hipoglikemia, hiperglikemia.

Wśród przewlekłych objawów cukrzycy wyróżnia się: neuropatię cukrzycową, chorobę niedokrwienną serca, zawał serca, udar mózgu, nefropatię cukrzycową, zaburzenia widzenia i utratę wzroku, stopę cukrzycową. 

Poznaj naszych specjalistów