płytkowe skazy krwotoczne

Płytkowe skazy krwotoczne – mogą być spowodowane obecnością nieprawidłowej liczby płytek krwi (małopłytkowość, rzadko trombocytoza) lub zmianami ich funkcji (trombocytopatia). Typowe objawy obejmują drobne wybroczyny na skórze kończyn, tułowia (rzadko twarzy) oraz w błonie śluzowej jamy ustnej, krwawienie z dziąseł, nosa, dróg moczowych i pochwy. W przewodzie pokarmowym lub wewnątrzczaszkowym może pojawić się krwawienie, które zagraża życiu. Badania laboratoryjne ujawniają konkretny rodzaj choroby.


Poznaj naszych specjalistów