padaczka

Padaczka (epilepsja) – rodzaj przewlekłych zaburzeń neurologicznych, powodujących nieprawidłowe funkcjonowanie komórek nerwowych w mózgu. Charakterystycznym objawami epilepsji są napady drgawkowe, wśród których wymienia się: napady duże (oniczno-kloniczne), napady małe, napady miokloniczne oraz napady atoniczne. Do głównych przyczyn występowania padaczki należą: nowotwory, krwotoki podpajęczynówkowe, zapalenia mózgu i opon mózgowych, udary, uwarunkowania genetyczne. 

Poznaj naszych specjalistów