nowotwory

Nowotwory – tkanki powstałe w wyniku niekontrolowanych podziałów komórek nowotworowych, do których dochodzi na skutek uszkodzenia przez mutacje genetyczne mechanizmów kontroli wzrostu. Nie każdy nowotwór jest rakiem, czyli zmianą złośliwą, natomiast każdy rak jest nowotworem. Nowotwory łagodne, choć nie mają zdolności tworzenia przerzutów i dzięki temu są skutecznie usuwane chirurgicznie, nie mogą być ignorowane, gdyż niektóre z nich mogą doprowadzić do pojawienia się zmian złośliwych.

Poznaj naszych specjalistów