niedosłuch

Niedosłuch – zaburzenie odbioru dźwięków z otoczenia, wynikające z wadliwego funkcjonowania narządu słuchu lub ośrodków słuchowych w mózgu. W zależności od miejsca uszkodzenia narządu słuchu niedosłuch może być: przewodzeniowy (wynika z uszkodzenia części ucha przewodzącej bodźce dźwiękowe do mózgu), odbiorczy (powodem jest uszkodzenie funkcji ślimaka) oraz mieszany (uszkodzeniu ulega zarówno część ucha zewnętrznego, jak i wewnętrznego).

Do przyczyn uszkodzeń słuchu zalicza się m.in.: wady rozwojowe i dziedziczne, przebyte przewlekłe zapalenie ucha, zatkanie przewodu słuchowego, powiększony III migdał, urazy.

Poznaj naszych specjalistów