nadpłytkowość

Nadpłytkowość (trombocytoza) – choroba polegająca na nadmiernej produkcji płytek krwi (trombocytów). Trombocytoza stanowi zagrożenie dla życia, gdyż może doprowadzić do powikłań zakrzepowo-zatorowych. Wyodrębnia się dwa rodzaje nadpłytkowości: samoistną (pierwotną) – która jest nowotworem i wtórną – spowodowaną przez inne choroby.

Do głównym objawów nadpłytkowości pierwotnej należą nawracające krwawienia lub zmiany zakrzepowe, a także symptomy towarzyszące powikłaniom zakrzepowym, czyli: drętwienie kończyn, napady padaczkowe, zaburzenia czucia, przemijające zaburzenie widzenia, bóle i zawroty głowy. 

Poznaj naszych specjalistów