głuchota

Głuchota – znana również jako ubytek słuchu odnosi się do całkowitej niezdolności do korzystania z tego zmysłu. Ubytek słuchu może pojawiać się stopniowo, co utrudnia usłyszenie lub zrozumienie tego, co mówią inni ludzie, zwłaszcza w hałaśliwym miejscu. W przypadku infekcji mogą również pojawić się inne objawy, takie jak ból ucha. Przyczyny głuchoty mogą być wrodzone lub nabyte. Te drugie pojawiają się zwykle w związku ze starzeniem się, przewlekłą infekcją ucha lub narażeniem na nadmierny hałas.


Poznaj naszych specjalistów