całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu

Całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu – szerokie pojęcie obejmujące różne zaburzenia autystyczne. Spektrum autyzmu to zaburzenia rozwojowe, charakteryzujące się problemami z komunikacją, interakcjami społecznymi, powtarzalnymi i nieelastycznymi wzorcami zachowań. Do chorób spektrum autyzmu zalicza się: autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera, zespół Retta, całościowe zaburzenia rozwoju, upośledzenie zdolności niewerbalnego uczenia się. Każda osoba w spektrum autyzmu ma charakterystyczne objawy, jednak u każdego mogą one wyglądać zupełnie inaczej. Dlatego osoby autystyczne funkcjonują w bardzo różny sposób.

Poznaj naszych specjalistów