białaczka

Białaczka (leukemia) – grupa nowotworów złośliwych, która charakteryzuje się nadmiernym i nieprawidłowym rozrostem komórek układu krwiotwórczego obecnych głównie w węzłach chłonnych i szpiku kostnym. Tradycyjnie białaczki dzieli się na ostre i przewlekłe, w ramach których wyróżnia się cztery typy: ostrą białaczkę szpikową (AML), przewlekłą białaczkę szpikową (CML), ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL), przewlekłą białaczkę limfatyczną (CLL).

Poznaj naszych specjalistów