bezsenność

Bezsenność – stan, w którym dochodzi do zaburzenia prawidłowego rytmu snu oraz jego głębokości i czasu trwania. Zaburzenie to negatywnie wpływa na funkcjonowanie w dzień, gdyż sen jest najczęściej płytki i niespokojny, niedający uczucia pełnego wypoczynku. Bezsenność może mieć zarówno krótkotrwały charakter, jak i utrzymywać się przez długi czas. 

Poznaj naszych specjalistów