2022-01-13

Teleporada lekarska. Jak się przygotować do e-wizyty?

Teleporada lekarska. Jak się przygotować do e-wizyty?

Teleporada lekarska (inaczej e-wizyta) może być stresująca dla pacjenta, dlatego warto odpowiednio wcześnie się do niej przygotować. Dowiedz się, jakich informacji będzie potrzebował lekarz podczas teleporady.

Teleporady lekarskie cieszą się coraz większą popularnością, zarówno wśród pacjentów, jak i samych lekarzy. Dzięki tej możliwości pacjent może zaoszczędzić czas (nie musi jechać do placówki medycznej) i porozmawiać z lekarzem w dogodnych dla siebie okolicznościach. Plusem jest to, że na e-wizytę nie trzeba też tak długo czekać jak na wizytę stacjonarną.

W czasie teleporady pacjent może skonsultować z lekarzem wyniki swoich badań, omówić niepokojące go objawy. Lekarz natomiast może zweryfikować stan zdrowia chorego, ocenić skuteczność stosowanej terapii i ewentualnie, jeśli zaistnieje taka konieczność wystawić skierowanie, zwolnienie lekarskie, receptę na leki lub poprosić o osobiste stawienie się u lekarza, jeśli okaże się, że nie może on rzetelnie ocenić stanu zdrowia pacjenta.

Aby jednak teleporada była skuteczna, zarówno pacjent, jak i lekarz powinni się do niej dobrze przygotować. Od czego zacząć?

Co warto przygotować przed teleporadą?

Teleporada medyczna może się odbyć w formie czatu, wideo rozmowy lub rozmowy telefonicznej. Jej wybór należy do pacjenta. Dla niektórych taka forma rozmowy z lekarzem może być stresująca, dlatego warto się do niej odpowiednio przygotować, by nie zapomnieć o żadnych istotnych kwestiach. 

Przed rozmową z lekarzem warto spisać:

  1. Wszystkie niepokojące objawy, wraz z informacją, od kiedy się pojawiają, w jakich okolicznościach i z jakim nasileniem.
  2. Wszystkie przyjmowane leki, zwłaszcza te stosowane w chorobach przewlekłych. Jeśli jest to pierwsza teleporada, lekarz może spytać o dawki leków, a także o pory ich przyjmowania. Przy okazji można też zrobić listę leków, które się kończą i poprosić lekarza o wystawienie e-recepty.
  3. Wszystkie pytania lub kwestie, jakie chcemy zadać lekarzowi.

W trakcie teleporady lekarz może również zapytać o ostatnie wyniki badań, pomiar temperatury ciała, ciśnienia tętniczego, a także o wagę i wzrost oraz choroby przewlekłe. Takie informacje warto „mieć pod ręką”

Przebieg e-wizyty. Na co się przygotować?

Zapisując się na teleporadę, zwykle otrzymujemy informację, o której godzinie lekarz do nas zadzwoni na podany przez nas wcześniej numer telefonu (lub skontaktuje się w inny wybrany przez nas sposób komunikacji). E-wizyta ma bardzo podobny przebieg jak wizyta stacjonarna, jedyną różnicą jest brak fizykalnego badania. Lekarz może jednak poprosić pacjenta o samobadanie. Należy wtedy wykonywać je zgodnie z jego wskazówkami.

Na początku wizyty lekarz powinien się przedstawić i potwierdzić nasze dane. W tym celu może poprosić o podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, który jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej.

Następnie możemy wyjaśnić, jaki jest powód teleporady (opowiedzieć o swoich dolegliwościach). W trakcie rozmowy lekarz może zadawać pytania dodatkowe, aby doprecyzować pewne kwestie. Niczego nie zatajaj przed lekarzem, bo może to mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące twojego stanu zdrowia.

Podczas takiej porady lekarz może wystawić skierowanie na badania, receptę na leki, może również – o ile uzna to za konieczne – wystawić zwolnienie lekarskie. Oczywiście wszystkie te dokumenty będą w postaci elektronicznej.

Warto wiedzieć, że teleporadę można odbyć w obecności osoby bliskiej, która pomoże nam zapisać zalecenia. Warto jednak uprzedzić o tym lekarza na początku rozmowy.

Nagłe pogorszenie stanu zdrowia – co robić?

Jeśli podczas teleporady pacjent źle się poczuje, powinien jak najszybciej powiadomić o tym lekarza i podać mu adres, pod którym przebywa. Z oczywistych względów lekarz nie będzie mógł bezpośrednio pomóc, ale może wezwać na miejsce pomoc lub poinstruować pacjenta jak ma postępować, by zmniejszyć zagrożenie do czasu przyjazdu karetki.

Dlaczego warto korzystać z teleporad lekarskich?

Teleporady lekarskie mają wiele zalet:

  1. To oszczędność czasu, zwłaszcza gdy nie mieszkamy blisko placówki, w której przyjmuje lekarz.
  2. To większe bezpieczeństwo, tak istotne w tych trudnych pandemicznych czasach.
  3. To szybszy dostęp do lekarza, ale nie tylko. Teleporad mogą bowiem udzielać również pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci etc.